تلفن    : ۴۴۷۲۶۱۶۲
اینستاگرام دکتر کوهجانی


  تلفن مشاوره: 44726162

   drkoohjani@gmail.com

   تعیین وقت اینترنتی

در پاسخ به اين سوال که عصب کشی دندان چيست؟ بايد گفت اين روش درمان شامل خارج کردن ريشه يک دندان، تميزکردن و شکل دادن به فضای کانال و در نهايت پر کردن آن به منظور جلوگيری از نفوذ باکتری به اين ناحيه و بازگشت باکتری ها به سيستم اعصاب دندان است. هدف از انجام اين کار فراهم کردن امکان باقی ماندن دندان در دهان بدون وجوداعصاب زنده در آن است و به اين ترتيب می توان از درد احتمالی در هنگام جويدن غذا جلوگيری کرد و به منظور اهداف زيبايی دندان را در محل خود در دهان حفظ نمود.

ایمپلنت دندانی
ايمپلنت پين های باريکی هستند که از تيتانيوم خالص سازگار ساخته شده که درون استخوان فک گذاشته می شود.دندان متحرک، قابل اتصال به اين ايمپلنت ها می باشد. حدود ٣ تا ۶ ماه زمان لازم برای رشد و ترميم استخوان اطراف ايمپلنت است.

بیشتر »»

ارتودنسی
کار ارتودنسی بيشتر تصحيح مال اکلوژن يا جفت شدن نامناسب دندانهاست. اين امر میتواند ناشی از موقعيت نادرست دندانها و يا دو فک نسبت به هم باشد يا ممکن است درجاتی از هر دو مشکل در يک فرد موجود باشد...

بیشتر »»

دندانپزشکی کودکان
شما هنگام مواجه شدن با دندان درد بچه خود نبايد دارای حس درماندگی باشيد يا بی رحم به نظر برسيد. برای رفع درد در اين رابطه از راهکار هوشمندانه و پيشنهادی ما استفاده کنيد برای اين کار به نکات زير توجه کنيد و…

بیشتر »»