تلفن    : ۴۴۷۲۶۱۶۲
اینستاگرام دکتر کوهجانی


  تلفن مشاوره: 44726162

   drkoohjani@gmail.com

   تعیین وقت اینترنتی

ميتواند برای سفيد کردن دندان شما به کار بگيريد سفيد کردن دندان ها شامل روشن کردن انها به رنگ روشنتر ميباشد . در سفيد کردن دندانها نميتوان انها را به رنگ سفيد درخشنده در اورد ولی ميتوان انها را از رنگ طبيعی خود چند درجه روشن تر کرد.سفيد کردن دندان ميتواند يکی از راه های بسيار موثر روشن تر کردن رنگ طبيعی دندان باشد بدون اينکه نيازی به اسيب رساندن در سفيد کردن معمولا رنگ طبيعی دندان روشنتر ميشو د به جای اينکه کاملا به رنگ . به سطوح دندانها باشد سفيد در بيايد سفيد کدن دندانها يک روش پزشکی است که بايد توسط يک دندانپزشک يا يکی ديگر از حرفه های بعضی .دندانپزشکی مانند متخصص بهداشت دندان يا درمانگر دندان و با داشتن نسخه از دندانپزشک انجام شود.از سالن های زيبايی ارائه کننده روش سفيد کردن دندان اند ولی اين روش بدون حضور يک فردی در حرفه دندانپزشکی غير قانونی است و ممکن است بهداشت دهان و دندان خود را در معرض خطر قرار دهيد.شما همچنين می توانيداز کيت های سفيد کردن دندان های خانگی DIY استفاده کنيد اما اين نيز ممکن است خطراتی داشته باشد.

ایمپلنت دندانی
ايمپلنت پين های باريکی هستند که از تيتانيوم خالص سازگار ساخته شده که درون استخوان فک گذاشته می شود.دندان متحرک، قابل اتصال به اين ايمپلنت ها می باشد. حدود ٣ تا ۶ ماه زمان لازم برای رشد و ترميم استخوان اطراف ايمپلنت است.

بیشتر »»

ارتودنسی
کار ارتودنسی بيشتر تصحيح مال اکلوژن يا جفت شدن نامناسب دندانهاست. اين امر میتواند ناشی از موقعيت نادرست دندانها و يا دو فک نسبت به هم باشد يا ممکن است درجاتی از هر دو مشکل در يک فرد موجود باشد...

بیشتر »»

دندانپزشکی کودکان
شما هنگام مواجه شدن با دندان درد بچه خود نبايد دارای حس درماندگی باشيد يا بی رحم به نظر برسيد. برای رفع درد در اين رابطه از راهکار هوشمندانه و پيشنهادی ما استفاده کنيد برای اين کار به نکات زير توجه کنيد و…

بیشتر »»