تلفن    : ۴۴۷۲۶۱۶۲
اینستاگرام دکتر کوهجانی


  تلفن مشاوره: 44726162

   drkoohjani@gmail.com

   تعیین وقت اینترنتی

کار ارتودنسی بيشتر تصحيح مال اکلوژن يا جفت شدن نامناسب دندانهاست. اين امر میتواند ناشی از موقعيت نادرست دندانها و يا دو فک نسبت به هم باشد يا ممکن است درجاتی از هر دو مشکل در يک فرد موجود باشد درمانهای ارتودنسی ممکن است تنها بر تصحيح موقعيت دندانها و يا تغيير الگو و جهت رشد دو فک (درمانهای ارتوپديک) متمرکز باشد. از جنبهٔ ديگر میتوان درمانهای ارتودنسی را به درمان با دستگاههای ثابت و متحرک تقسيم نمود. دستگاههای ثابت دستگاههايی هستند که در طول درمان نيازی به خارج نمودن آنها از دهان توسط بيمار وجود ندارد و اجزای اصلی تشکيل دهندهٔ آنها براکت و سيم میباشد. براکتها همان اجزای کوچکی هستند که توسط چسب خاصی به دندان چسبانده میشوند.

ایمپلنت دندانی
ايمپلنت پين های باريکی هستند که از تيتانيوم خالص سازگار ساخته شده که درون استخوان فک گذاشته می شود.دندان متحرک، قابل اتصال به اين ايمپلنت ها می باشد. حدود ٣ تا ۶ ماه زمان لازم برای رشد و ترميم استخوان اطراف ايمپلنت است.

بیشتر »»

ارتودنسی
کار ارتودنسی بيشتر تصحيح مال اکلوژن يا جفت شدن نامناسب دندانهاست. اين امر میتواند ناشی از موقعيت نادرست دندانها و يا دو فک نسبت به هم باشد يا ممکن است درجاتی از هر دو مشکل در يک فرد موجود باشد...

بیشتر »»

دندانپزشکی کودکان
شما هنگام مواجه شدن با دندان درد بچه خود نبايد دارای حس درماندگی باشيد يا بی رحم به نظر برسيد. برای رفع درد در اين رابطه از راهکار هوشمندانه و پيشنهادی ما استفاده کنيد برای اين کار به نکات زير توجه کنيد و…

بیشتر »»