تلفن    : ۴۴۷۲۶۱۶۲
اینستاگرام دکتر کوهجانی


  تلفن مشاوره: 44726162

   drkoohjani@gmail.com

   تعیین وقت اینترنتی

شما هنگام مواجه شدن با دندان درد بچه خود نبايد دارای حس درماندگی باشيد يا بی رحم به نظر برسيد. برای رفع درد در اين رابطه از راهکار هوشمندانه و پيشنهادی ما استفاده کنيد. برای اين کار به نکات زير توجه کنيد و درددندان را با دنبال کردن آنها تسکين دهيد دندان درد بچه های شما می تواند بسيار سخت باشد. مواجه شدن با اين درد می تواند به معنی عدم استراحت در شب، کابوس ديدن يا بی خوابی برای بچه و خانواده شما باشد. در صورتی که درد دندان شيری فرزند شما بسيار زياد باشد، همواره احتمال دارد فرزند در برابر تلاش های شما برای آرام کردن وی مقاومت کند و امکان آرام کردن وی برای شما وجود نداشته باشد. اين مسائل به اين دليل مشاهده می شود که از نقطه نظر فرزند شما درمان (هر گونه دخالت شما برای باز کردن دندان کودک) ترسناک تر و دردناک تر از خود درد دندانی است که فرزند از آن رنج می برد برای حل اين مشکل لازم است که شما مسئله را با يک روش سريع و هوشمندانه حل کنيد، بدون آنکه منجر به ايجاد ترس يا تشويش در فرزند خود شويد. پزشک با توجه به شرايط کودک شما بهترين درمان را برای تسکين و بهبود دندان درد فرزند شما در نظر خواهد گرفت. در مواردی با توجه به صلاح ديد دندان پزشک ممکن است برای کودک شما ضروری باشد و يا حتی عصب کشی کشيدن دندان شيری

ایمپلنت دندانی
ايمپلنت پين های باريکی هستند که از تيتانيوم خالص سازگار ساخته شده که درون استخوان فک گذاشته می شود.دندان متحرک، قابل اتصال به اين ايمپلنت ها می باشد. حدود ٣ تا ۶ ماه زمان لازم برای رشد و ترميم استخوان اطراف ايمپلنت است.

بیشتر »»

ارتودنسی
کار ارتودنسی بيشتر تصحيح مال اکلوژن يا جفت شدن نامناسب دندانهاست. اين امر میتواند ناشی از موقعيت نادرست دندانها و يا دو فک نسبت به هم باشد يا ممکن است درجاتی از هر دو مشکل در يک فرد موجود باشد...

بیشتر »»

دندانپزشکی کودکان
شما هنگام مواجه شدن با دندان درد بچه خود نبايد دارای حس درماندگی باشيد يا بی رحم به نظر برسيد. برای رفع درد در اين رابطه از راهکار هوشمندانه و پيشنهادی ما استفاده کنيد برای اين کار به نکات زير توجه کنيد و…

بیشتر »»